Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie
Nižný Hrabovec

Novinky

Odpustová slávnosť v Nižnom Hrabovci

V nedeľu 13. augusta 2023 sa v našom farskom kostole v Nižnom Hrabovci konala odpustová slávnosť Nanebovzatia Panny Márie.

Svätú omšu slávil a v homílii sa nám prihovoril náš duchovný otec Emil Onderko. Spolu s ním svätú omšu slávil dominikán Alan Ján Dely, rodák z Kučína.

Pokračovať v čítaní

15.8.2023

Zmena farára v našej farnosti

K 1. júlu 2023 došlo v našej farnosti Nanebovzatia Panny Márie v Nižnom Hrabovci k zmene farára. Po deväťročnom pôsobení ukončil svoju pastoračnú službu duchovný otec Jozef Kuľha. Jeho novým pôsobiskom sa stala farnosť Všetkých svätých v Nacinej Vsi. Za jeho kňazskú službu v našej farnosti mu ďakujeme a pre pôsobenie  na novom mieste mu vyprosujeme Pánovo požehnanie, dary Ducha Svätého a ochranu Panny Márie.

Pokračovať v čítaní

2.8.2023

Novšie články