Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie
Nižný Hrabovec

Novinky

Boli sme v Obišovciach

Požehnanie nového vonkajšieho oltára na pútnickom mieste v Obišovciach

V sobotu 2. septembra 2023 sa počas svätej omše zavŕšila ďalšia veľká etapa prestavby pútnického miesta v Obišovciach požehnaním nového vonkajšieho oltára. Jeho dominantou je mozaika z dielne otca Kamila Drába, ktorá je rozdelená do troch častí.

Pokračovať v čítaní

5.9.2023

Výročie posviacky chrámu

„Hľa stánok Boží je medzi ľuďmi“.

Týmto žalmom sme si 1. septembra pripomenuli slávnostnou svätou omšou 27. výročie konsekrácie kostola Nanebovzatia Panny Márie v Nižnom Hrabovci. Hlavným celebrantom bol vdp. Emil Onderko, farár našej farnosti. Ako zdôraznil v homílii chrámy, ktoré svojou jednoduchou či monumentálnou architektúrou zdobia centrá našich dedín a miest a vytvárajú kultúrne dedičstvo národa, sú predovšetkým vyjadrením našej kresťanskej viery a tradície 

Pokračovať v čítaní

4.9.2023

Odpustová slávnosť v Nižnom Hrabovci

V nedeľu 13. augusta 2023 sa v našom farskom kostole v Nižnom Hrabovci konala odpustová slávnosť Nanebovzatia Panny Márie.

Svätú omšu slávil a v homílii sa nám prihovoril náš duchovný otec Emil Onderko. Spolu s ním svätú omšu slávil dominikán Alan Ján Dely, rodák z Kučína.

Pokračovať v čítaní

15.8.2023

Zmena farára v našej farnosti

K 1. júlu 2023 došlo v našej farnosti Nanebovzatia Panny Márie v Nižnom Hrabovci k zmene farára. Po deväťročnom pôsobení ukončil svoju pastoračnú službu duchovný otec Jozef Kuľha. Jeho novým pôsobiskom sa stala farnosť Všetkých svätých v Nacinej Vsi. Za jeho kňazskú službu v našej farnosti mu ďakujeme a pre pôsobenie  na novom mieste mu vyprosujeme Pánovo požehnanie, dary Ducha Svätého a ochranu Panny Márie.

Pokračovať v čítaní

2.8.2023

Novšie články