Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie
Nižný Hrabovec

Farské oznamy

2. pôstny týždeň

Pondelok26.2.

Féria
Nižný Hrabovec
15:00
sviatosť zmierenia
Nižný Hrabovec
17:00
Za Z a BP Heleny Zubkovej a jej rodiny
Utorok27.2.

Féria
Poša
15:00
+ Štefan Dzura - 1. výročie
Kučín
16:00
sviatosť zmierenia
Kučín
17:00
+ Margita Horňáková, + Mária Tereščáková
Streda28.2.

Féria
Nižný Hrabovec
15:00
sviatosť zmierenia
Nižný Hrabovec
17:00
Za Z a BP tých, ktorí sa modlili deviatnik "Kto dá prístrešie Svätej rodine"
Štvrtok29.2.

Féria
Poša
15:30
sviatosť zmierenia
Poša
17:00
+ Anna Fetkovičová
Piatok1.3.

Féria, 1. piatok v mesiaci
Kučín
16:00
Za Z a BP Marty
Poša
17:00
Za Z a BP ctiteľov NSJ
Nižný Hrabovec
18:00
Za Z a BP členov BŽR
Sobota2.3.

Féria, 1. sobota v mesiaci
Nižný Hrabovec
8:00
+ František Kačmár
Nedeľa3.3.

3. pôstna nedeľa
Poša
8:00
Za Z a BP Petra (60 rokov života)
Nižný Hrabovec
9:15
Za Boží ľud
Kučín
10:30
Za Z a BP Márie (80 rokov života)
● V sobotu 9. marca 2024 bude v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach o 10.00 hod. spomienková svätá omša na zosnulého kardinála Jozefa Tomka pri príležitosti nedožitých stých narodenín (11.03.1924) a na zosnulého arcibiskupa Alojza Tkáča pri príležitosti nedožitých deväťdesiatych narodenín (2.03.1934).
● Vyšlo nové číslo Farského mesačníka.
● Jarná zbierka na charitu vyniesla 743,10 eur. Jednotlivé obce prispeli takto: Nižný Hrabovec 334,10 eur, Poša 124 eur, Kučín 285 eur. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.
● Dnes je pravidelná mesačná zbierka na naše kostoly. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.
● Čítanie lekcií: Nižný Hrabovec – Mária a Martin Ľochovci
● Upratovanie kostola: Nižný Hrabovec – rod. Burašová, rod. Stašková, rod. Hamašová