Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie
Nižný Hrabovec

Novinky

Nedeľa Božieho milosrdenstva - pozvánka

7. APRÍL 2024
Rímskokatolícky kostol
Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi
Nižný Hrušov

Program:

9:00 Sviatosť zmierenia
9:30 Modlitba svätého ruženca
10:30 SLÁVNOSTNÁ SVÄTÁ OMŠA
hlavný celebrant - o. Matúš Bašista
- priamy prenos Rádia Lumen
Po svätej omši uctenie relikvií apoštolov
Božieho milosrdenstva sv. Jána Pavla II. a sv. sestry Faustíny
Občerstvenie
13:00 Tichá adorácia
15:00 HODINA MILOSRDENSTVA spojená s Korunkou Božieho milosrdenstva

 

;