Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie
Nižný Hrabovec

Novinky

Vyhlásenie KBS k európskym voľbám

My katolícki biskupi Slovenska vyzývame všetkých občanov, osobitne katolíkov, aby sa zúčastnili na voľbách do Európskeho parlamentu 8. júna 2024.

Pokračovať v čítaní

25.5.2024

Nedeľa Božieho milosrdenstva - pozvánka

7. APRÍL 2024
Rímskokatolícky kostol
Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi
Nižný Hrušov

Pokračovať v čítaní

28.3.2024

Rorátne sväté omše

V tohtoročnom Adventnom období sme slávili v našej farnosti rorátne sväté omše. Sú to votívne sväté omše ku cti Panny Márie.  Ich názov pochádza zo začiatočných slov verša z proroka Izaiáša: Rorate caeli desuper (Roste nebesia, z výsosti). Tento úvodný latinský spev vytvára atmosféru radostného očakávania daru z neba, ktorým je Boží syn.

Pokračovať v čítaní

14.12.2023

Relikvia blahoslavenej Paulíny Márie Jaricotovej bola v našej farnosti

V pondelok 9. októbra 2023 navštívil našu farnosť Bc. Štefan Kondis, riaditeľ Pápežských misijných diel v košickej arcidiecéze. Prišiel, aby sme sa spoločne modlili za misie a bližšie spoznali život blahoslavenej Paulíny Márie Jaricotovej. 

Pokračovať v čítaní

11.10.2023

Požehnanie pamätného kameňa v Poši

Dňa 15.9.2023, na sviatok Sedembolestnej Panny Márie po svätej omši v Poši, požehnal náš duchovný otec vdp. Emil Onderko pamätný kameň pri novom kríži, na ktorom je tabuľa s nápisom:  „TENTO KRÍŽ VENOVALO RUŽENCOVÉ BRATSTVO 3.8.2022.“

Pokračovať v čítaní

18.9.2023

Staršie články