Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie
Nižný Hrabovec

Novinky

Rorátne sväté omše

V tohtoročnom Adventnom období sme slávili v našej farnosti rorátne sväté omše. Sú to votívne sväté omše ku cti Panny Márie.  Ich názov pochádza zo začiatočných slov verša z proroka Izaiáša: Rorate caeli desuper (Roste nebesia, z výsosti). Tento úvodný latinský spev vytvára atmosféru radostného očakávania daru z neba, ktorým je Boží syn.

Pokračovať v čítaní

14.12.2023

Relikvia blahoslavenej Paulíny Márie Jaricotovej bola v našej farnosti

V pondelok 9. októbra 2023 navštívil našu farnosť Bc. Štefan Kondis, riaditeľ Pápežských misijných diel v košickej arcidiecéze. Prišiel, aby sme sa spoločne modlili za misie a bližšie spoznali život blahoslavenej Paulíny Márie Jaricotovej. 

Pokračovať v čítaní

11.10.2023

Požehnanie pamätného kameňa v Poši

Dňa 15.9.2023, na sviatok Sedembolestnej Panny Márie po svätej omši v Poši, požehnal náš duchovný otec vdp. Emil Onderko pamätný kameň pri novom kríži, na ktorom je tabuľa s nápisom:  „TENTO KRÍŽ VENOVALO RUŽENCOVÉ BRATSTVO 3.8.2022.“

Pokračovať v čítaní

18.9.2023

Boli sme v Obišovciach

Požehnanie nového vonkajšieho oltára na pútnickom mieste v Obišovciach

V sobotu 2. septembra 2023 sa počas svätej omše zavŕšila ďalšia veľká etapa prestavby pútnického miesta v Obišovciach požehnaním nového vonkajšieho oltára. Jeho dominantou je mozaika z dielne otca Kamila Drába, ktorá je rozdelená do troch častí.

Pokračovať v čítaní

5.9.2023

Výročie posviacky chrámu

„Hľa stánok Boží je medzi ľuďmi“.

Týmto žalmom sme si 1. septembra pripomenuli slávnostnou svätou omšou 27. výročie konsekrácie kostola Nanebovzatia Panny Márie v Nižnom Hrabovci. Hlavným celebrantom bol vdp. Emil Onderko, farár našej farnosti. Ako zdôraznil v homílii chrámy, ktoré svojou jednoduchou či monumentálnou architektúrou zdobia centrá našich dedín a miest a vytvárajú kultúrne dedičstvo národa, sú predovšetkým vyjadrením našej kresťanskej viery a tradície 

Pokračovať v čítaní

4.9.2023

Staršie články