Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie
Nižný Hrabovec

Kontaktné informácie

Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie Nižný Hrabovec
094 21 Nižný Hrabovec 469

0907 934 649

057 44 93015

nizny.hrabovec@abuke.sk

www.farnosthrabovec.sk

Správca farnosti: Mgr. Emil ONDERKO

Návrhy k tejto internetovej stránke: webmaster@farnosthrabovec.sk