Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie
Nižný Hrabovec

Novinky

Relikvia blahoslavenej Paulíny Márie Jaricotovej bola v našej farnosti

V pondelok 9. októbra 2023 navštívil našu farnosť Bc. Štefan Kondis, riaditeľ Pápežských misijných diel v košickej arcidiecéze. Prišiel, aby sme sa spoločne modlili za misie a bližšie spoznali život blahoslavenej Paulíny Márie Jaricotovej. 

Program slávnosti začal modlitbou misijného ruženca. Každý desiatok sme obetovali za iný kontinent a vyprosovali mu to, čo najviac potrebuje. Potom nasledovala svätá omša, v závere ktorej sa nám prihovoril Štefan Kondis. Predstavil nám život blahoslavenej  a aj relikviu prvého stupňa, ktorú so sebou priniesol.  Bola odobratá z jej srdca a preto má najvyššiu hodnotu. Na konci svätej omše sme dostali požehnanie s relikviou. Potom si každý mohol uctiť relikviu osobne.

Prežili sme milostivý čas a na živote blahoslavenej Paulíny  Márie Jaricotovej sme sa mohli presvedčiť, že Bohu nič nie je nemožné. Aj cez  ňu sa deju zázraky uzdravenia. Viac o živote blahoslavenej si môžete prečítať na tomto odkaze: https://misijnediela.sk/2020/08/paulina-maria-jaricotova-svatica-modernej-doby/

 

;