Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie
Nižný Hrabovec

Novinky

Požehnanie pamätného kameňa v Poši

Dňa 15.9.2023, na sviatok Sedembolestnej Panny Márie po svätej omši v Poši, požehnal náš duchovný otec vdp. Emil Onderko pamätný kameň pri novom kríži, na ktorom je tabuľa s nápisom:  „TENTO KRÍŽ VENOVALO RUŽENCOVÉ BRATSTVO 3.8.2022.“

Požehnanie pamätného kameňa sa konalo za účasti všetkých prítomných veriacich. Ďakujeme duchovnému otcovi za požehnanie a zároveň aj všetkým, ktorí sa podieľali na dokončení tohto diela.    

Helena Čužiová

 

;