Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie
Nižný Hrabovec

História farnosti

Nižný Hrabovec - farnosť Nanebovzatia Panny Márie

Presná adresa: Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Nižný Hrabovec 469, 094 21 Nižný Hrabovec

Dátum zriadenia farnosti: 1.7.2010

Filiálky: Poša, Kučín


FARSKÝ KOSTOL NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE V NIŽNOM HRABOVCI

Dátum dokončenia - august 1996.

Základný kameň posvätil pápež Ján Pavol II. v Bratislave - Vajnoroch počas svojej prvej návštevy Slovenska. Text na kameni znie:

ZÁKLADNÝ KAMEŇ
RÍM. KAT. KOSTOL N. HRABOVEC
Požehnal sv. otec
PÁPEŽ JÁN PAVOL II.
BRATISLAVA 22.4.1990

Konsekrovaný 1. septembra 1996 košickým arcibiskupom - metropolitom Mons. Alojzom Tkáčom.

Architekt: Ing. arch. Ladislav Fischer

Toto patrocínium bolo vybraté preto, lebo bolo dátumovo najbližšie k predchádzajúcemu patrocíniu starého kostola „Sv. Štefana Uhorského", ktorý v súčasnosti slúži ako dom smútku.

Významnejšie rekonštrukcie po roku 1996:

Kultúrne pamiatky: Plastika Kristus na kríži - ľudová práca z konca 19. stor., polychróm. drevorezba (61 cm).

Zvony:

V r. 1913 bol uliaty veľký zvon. Jeho priemer je 94 cm, výška 85 cm a hmotnosť 434 kg. Je na ňom reliéf kľačiacej postavy sv. Štefana, odovzdávajúceho kráľovské insígnie Panne Márii sediacej na oblaku s dieťatkom. Text v nápisovej páske znie:

EGRY FERENCZ KISGEJÖCZÖN. 1913.
Na drieku zvona je tento nápis:

ISTEN NAGYOBB DICSÖSÉGÉRE.
SZT. ISTVÁN MAGYAR KIRÁLY TISZTELETÉRE
AZ ÚRNAK 1913 IK ESZTENDEJÉBEN.
FARKASFALVI MAUKS ÁRPÁD BUZGÓLKODÁSÁRA ÖNTETTÉK,
ALSÓGYERTYÁN KATH. HIVEI.
DR. FISCHER COLBRIE ÁGOST KASSAI PÜSPÖK
ÉS MATUSCÁK JÁNOS ALSÓKÖRTVÉLESI PLEBÁNOS IDEJÉBEN.

Dovolenie posvätiť tento zvon dostal od biskupa miestny farár.

V r. 1924 bol uliaty malý zvon. Má priemer 81,5 cm a výšku 57 cm. Reliéf zobrazuje Pannu Máriu s ružencom v ruke, pravou nohou stojí na hadovi, okolo hlavy má veniec z dvanástich hviezd. Text v nápisovej páske znie:

ÖNTÖTTE EGRY FERENCZ KISGEJÖCZÖN. 1924.
Na drieku zvona je nápis:

MÁRIA KRAĽOVNA RUŽENSKA ORODUJ ZA NÁS.
KATOLIKOV CHTORÉ ZME HO TEBE OBETOVALY.

Zvon bol posvätený v r. 1924.

V r. 1856 bol uliaty aj umieračik, ktorý visel vo vežičke kaplnky Mena Panny Márie na cintoríne. Zvon má priemer 42,5 cm a výšku 29,5 cm a je na ňom reliéf kríža. Text na ňom znie:

ÖNTÖTTE NEMES EGRY FERENCZ KIS GEJÖCBE 1856.

V polovici 20. stor. bol tento zvon premiestnený do veže rím.kat. kostola sv. Štefana a tam bol aj zavesený, no nikdy sa nepoužíval. 27.8. 1996 boli všetky 3 zvony preložené do nového kostola Nanebovzatia Panny Márie a sú zelektrifikované. V súčasnosti sa pri pohrebných obradoch používa aj umieráčik.

Všetky 3 zvony pochádzajú z dielne Františka Egryho z Malých Gejoviec (dnes Ukrajina).

Významné katolícke osobnosti v Nižnom Hrabovci:


FILIÁLNY KOSTOL NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO V POŠI

Základný kameň požehnal pápež Ján Pavol II. v Košiciach 2. júla 1995. Text na základnom kameni znie:

ZÁKLADNÝ KAMEŇ
KOSTOL NAJSV. SRDCA JEŽIŠOVHO POŠA
2. 7. 1995 POSVÄTIL SV. O. JÁN PAVOL II.

Stavenisko posvätil Mons. Alojz Tkáč, prvý košický arcibiskup-metropolita 15.8.1995.

Konsekrovaný 3. augusta 1997 (Mons. A. Tkáč, prvý košický arcibiskup-metropolita).

Architekt: Ing. arch. František Sitarčík.

Patrocínium navrhol správca farnosti (dp. František Stahovec).

Pozoruhodnosti z umeleckého hľadiska: Drevorezba sochy B. S. Ježišovho a drevorezba krížovej cesty.

Zvony:

 1. Nápis na venci väčšieho zvona:
  BOŽSKÉ SRDCE JEŽIŠOVO ZMILUJ SA NAD NAMI
  Na drieku zvona je reliéf B.S.Ježišovho, z opačnej strany je text v rámčeku:
  ULILA RODINA DYTRYCHOVA
 2. Nápis na venci menšieho zvona:

  POŠA
  R.P. 1997
  SEDEMBOLESTNÁ PANNA MÁRIA * PATRÓNKA SLOVENSKA * ORODUJ ZA NÁS
  Na drieku zvona je reliéf - pieta - P. Mária držiaca mŕtveho Ježiša v náručí, z opačnej strany je text v rámčeku:
  ULILA RODINA DYTRYCHOVA
  POŠA R.P. 1997

Obidva zvony pochádzajú zo zvonolejárskej dielne umeleckej zvonárky Leticie Dytrychovej z Brodku u Přerova (Česká republika) a sú zelektrifikované.


FILIÁLNY KOSTOL NAVŠTÍVENIA PANNY MÁRIE V KUČÍNE

Gotický kostol postavený v poslednej tretine 14. storočia, viackrát opravovaný. O obnovení kostola svedčí nápis na drevenom tráme vo víťaznom oblúku s letopočtom 1793. Kanonická vizitácia r. 1816 spomína, že kostol je zasvätený Navštíveniu Panny Márie u Alžbety a že bol benedikovaný.

Kultúrne pamiatky: v súpise pamiatok je zapísaná monštrancia.

Zvony:

 1. Veľký zvon s reliéfom sv. Cyrila a Metoda má priemer 93 cm a výšku 62,5 cm. Text v nápisovej páske:
  NA UCTU SV. CYRILLA A METHODA OBETOVALY KATOLICI KUČINSKEJ OBCI.
 2. Malý zvon s reliéfom madony s dieťaťom stojacej v oblakoch, s uhorskou kráľovskou korunou na hlave má priemer 60,5 cm a výšku 44 cm. Text v nápisovej páske znie:
  ÖNTÖTTE EGRY FERENCZ KISGEJÖCZÖN. 1913.

  Na drieku zvona je text:

  A BOLD. SZÜZ. MÁRIA TISZTELETÉRE ÖNTETTÉK.
  AZ ALSÓKÖCSÉNYI RÓM. KATH. HIVEK
  BAK ANDRÁS ÉS ONDRIK JÁNOS BUZGÓLKODÁSA FOLYTÁN.
  DR. FISCHER, COLBRIE ÁGOSTON KASSAI PÜSPÖK
  ÉS MATUSCSÁK JÁNOS ALSÓKÖRTVÉLYESI PLEBÁNOS IDEJÉBEN. 1913.

Duchovný život vo farnosti

Nižný Hrabovec

Poša

Kučín


Doterajší správcovia farnosti

pre farnosť Nižný Hrušov, pôsobiaci aj v Nižnom Hrabovci a Kučíne.

 1. Rafael THOLA, OFM (1712-1716)
 2. Ambróz MERCATORIS, OFM (1716)
 3. Benignus PISKOVSKY, OFM (1716)
 4. Jakub ROSA, OFM (1716)
 5. Vavrinec WIEBERA, OFM (1716-1717)
 6. Štefan KUDLÁR, OFM (1717-1718)
 7. Bonaventúra ALLY, OFM (1717-1734)
 8. Juraj SZELAKY (?-1730)
 9. Ján SALAMON (1730-1735)
 10. Juraj VÁRANAY (1736-1739)
 11. Andrej SINKAY (1740-1744)
 12. Ján Jozef KALETKOVICS (1744-1754)
 13. Pavol FEJÉR (1754-1759)
 14. Martin MICHELIK (1759-1761)
 15. Tomáš JAVORKA (1762 - 1763)
 16. Ján KANYUCH (1763-1772)
 17. Gabriel ZBORAY (1772-1779)
 18. Alexander ALMÁSSY (1779-1782)
 19. Ján Matúš JUHÁSZ, OFM (1782)
 20. Juraj PETYKÓ (1782-1784)
 21. Jozef KOVÁCS (1784-1785)
 22. Ján MAJER (1785-1790)
 23. Andrej KVARTEK (1790-1828)
 24. Juraj SOMOSSY (1828-1855)
 25. Pius SCHICHTA, OFM (1855)
 26. Ján FORGÁTS (1855-1870)
 27. Alexander FODOR (1870-1874)
 28. Jozef MARCZINEK (1874-1895)
 29. Jozef NOVÁK (1895 – 1909)
 30. Ján MATUSCSÁK (1909-1927)
 31. Msgr. Eduard Ján SZEDLÁK (1927-1947)
 32. Michal ÁRVAY (1947-1952)
 33. Štefan KLASOVSKÝ (1952-1958)
 34. Jozef MRÍZ (1958-1983)
 35. Bartolomej SALKA (1985-1986)
 36. František STAHOVEC (1987 - 1997)
 37. Peter NOVÁK (1997-2001)
 38. Matej BABČÁK (2001-2004)
 39. Stanislav FERČÁK (2004-2010)

Od vzniku farnosti Nižný Hrabovec:

 1. Juraj KORMOŠ (2010-2014)
 2. Jozef KUĽHA (2014-2023)
 3. Emil ONDERKO (2023-)