Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie
Nižný Hrabovec

Novinky

Boli sme v Obišovciach

Požehnanie nového vonkajšieho oltára na pútnickom mieste v Obišovciach

V sobotu 2. septembra 2023 sa počas svätej omše zavŕšila ďalšia veľká etapa prestavby pútnického miesta v Obišovciach požehnaním nového vonkajšieho oltára. Jeho dominantou je mozaika z dielne otca Kamila Drába, ktorá je rozdelená do troch častí.

Hlavným celebrantom Eucharistickej slávnosti  a tým, kto celé dielo požehnal, bol košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. Počas homílie poukázal na odkaz vernosti košických mučeníkov, ktorí sú dodnes inšpiráciou aj pre nás a poďakoval všetkým dobrodincom, vďaka ktorým sa pútnické miesto mohlo obnoviť. No a predovšetkým poďakoval Márii, ktorá si sama Obišovce vybrala.

„Toto sú znamenia materinskej lásky našej Nebeskej Matky, ktorá stojí s nami pri našich krížoch a sprevádza nás počas celých dejín: mor, cholera, covid či vojna – to všetko ona s nami absolvovala, podopierala nás a kryla nám chrbát deň za dňom až k vytúženému pokoju. Preto aj táto novostavba nech stelesňuje množstvo vypočutých modlitieb ľudí, ktorí tu prichádzali a kľačali s prosbou pred jej obrazom.“

Tejto slávnosti sme sa zúčastnili aj my, veriaci z farnosti Nižný Hrabovec. Spolu s našim duchovným otcom Emilom nás bolo dvadsať. Prežili sme požehnané chvíle pri modlitbe posvätného ruženca najprv v autobuse a potom na pútnickom mieste v Obišovciach. Vrcholom bola svätá omša, pri ktorej sme sa posilnili Božím slovom a Eucharistiou.

Ďakujeme našej nebeskej matke Panne Márii za toto milostivé miesto., kde prinášame naše radosti i starosti. Ďakujeme jej za vypočuté modlitby a naďalej ju prosíme, aby nás sprevádzala životom  a bola našou silnou orodovníčkou v nebi.

 

;