Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie
Nižný Hrabovec

Farské oznamy

16. týždeň v Cezročnom období 2024

Pondelok22.7.

Sv. Márie Magdalény, Sviatok
Nižný Hrabovec
18:00
+ Damián Hromy - Tokár
Utorok23.7.

sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, Sviatok
Poša
17:00
+ Helena Rošková - 1. výročie
Kučín
18:00
+ Michal, + Anna, + Ján, + Mária
Streda24.7.

Féria
Nižný Hrabovec
18:00
+ Milan Gradoš
Štvrtok25.7.

Sv. Jakuba, apoštola, Sviatok
Nižný Hrabovec
17:00
Za Z a BP pre Anny a Heleny
Poša
18:00
+ Anna Rošková
Piatok26.7.

Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie, Spomienka
Nižný Hrabovec
18:00
+ Ján Onderík
Sobota27.7.

Sv. Gorazda a spoločníkov, Spomienka
Nižný Hrabovec
8:00
+ Michal, + Anna Kužmovci
Nedeľa28.7.

17. nedeľa v Cezročnom období
Nižný Hrabovec
8:00
Za Boží ľud
Kučín
9:15
Za Z a BP rodiny Delyovej
Poša
10:30
Za Z a BP manželov Palikových (20. výročie sobáša)
● V nedeľu 4. augusta 2024 sa v Gaboltove bude konať 30. ročník rómskej púte. Svätá omša začne o 16: 30. Sláviť ju bude Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup - metropolita.
● Dnes je pravidelná mesačná zbierka na naše kostoly. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.
● Čítanie lekcií: Nižný Hrabovec – Marcela Pčolinská a Ľubomír Šinal
● Upratovanie kostola: Nižný Hrabovec – rod. Lilková, rod. Nadzamová, rod. Mastiľaková