Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie
Nižný Hrabovec

Farské oznamy

7. veľkonočný týždeň

Pondelok13.5.

Preblahoslavenej Panny Márie Fatimskej, Ľubovoľná spomienka
Nižný Hrabovec
18:00
Za Z a BP Alojza (80 rokov života)
Utorok14.5.

Sv. Mateja, apoštola, Sviatok
Poša
17:00
Za Z a BP Valiky
Kučín
18:00
+ Anna, + Ján, + Peter
Streda15.5.

Féria
Poša
17:00
Za Z a BP rodiny Andrejkovej
Nižný Hrabovec
18:00
+ Marta Baníková
Štvrtok16.5.

Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, Spomienka
Nižný Hrabovec
17:00
Za Z, BP a BP pre Martu
Poša
18:00
+ Anna Tkáčová
Piatok17.5.

Féria
Nižný Hrabovec
18:00
+ Ján, + Mária, + Michal Jonekovci
Sobota18.5.
Nižný Hrabovec
8:00
Za Z a BP Aleny (50 rokov života)
Poša
11:00
Za Z a BP Jána (70 rokov života)
Nedeľa19.5.

Zoslanie Ducha Svätého, Slávnosť
Nižný Hrabovec
8:00
Za Boží ľud
Kučín
9:15
Za Z, BP a poďakovanie Štefana (70 rokov života)
Poša
10:30
Za Z a BP Lucie Čužiovej (40 rokov života)
● Letné kántrové dni budú 15. 05. (streda), 17. 05. (piatok) a 18. 05. 2024 (sobota). Záväzný je jeden deň. Obsah letných kántrových dní: Prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania.
● Polhodinu pred svätou omšou sa modlime Novénu k Duchu Svätému a Loretánske litánie. Ak svätá omša nie je, tak modlitba začína o 18: 00.
● V piatok o 18:00 bude vo farskom kostole v Nižnom Hrabovci svätá omša pre birmovancov. Po svätej omši bude katechéza pre birmovancov.
● Na budúcu nedeľu bude odpustová slávnosť v Gréckokatolíckom kostole Zoslania Svätého Ducha v Nižnom Hrabovci, ktorá začne o 10: 30. Na slávnosť sme srdečne pozvaní.
● Bohuznáma z Nižného Hrabovca darovala na kostol 50 eur. Za jej milodar vyslovujeme Pán Boh zaplať.
● Dnes je zbierka na katolícke masmédiá. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.
● Na budúcu nedeľu bude pravidelná mesačná zbierka na naše kostoly.
● Čítanie lekcií: Nižný Hrabovec – Pavel a Agáta Kurecovci
● Upratovanie kostola: Nižný Hrabovec – rod. Janičová, rod. Mastiľaková, rod. Vavreková