Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie
Nižný Hrabovec

Farské oznamy

12. týždeň v Cezročnom období 2024

Pondelok24.6.

Narodenie sv. Jána Krstiteľa, Slávnosť
Nižný Hrabovec
18:00
Za zosnulých z rodiny Jána Buráša
Utorok25.6.

Féria
Poša
17:00
+ Johana Malá
Kučín
18:00
sviatosť zmierenia
Kučín
19:00
+ Jozef
Streda26.6.

Féria
Nižný Hrabovec
18:00
+ Ján Kizling
Štvrtok27.6.

Féria
Poša
18:00
+ Helena, + Karol Palikovci
Piatok28.6.
Nižný Hrabovec
18:00
+ Melánia, + Štefan, + Mária
Sobota29.6.

Sv. Petra a Pavla, apoštolov, Slávnosť, Prikázaný sviatok
Nižný Hrabovec
8:00
Za Boží ľud
Kučín
9:15
+ Anna
Poša
10:30
Za Z a BP Valérie a jej rodiny
Nedeľa30.6.

13. nedeľa v Cezročnom období
Poša
8:00
Za Z a BP Slávky (55 rokov života)
Nižný Hrabovec
9:15
Za Boží ľud
Kučín
10:30
Za Z a BP Jána a jeho rodiny
● Na budúcu nedeľu bude odpustová slávnosť Návštevy Panny Márie v Kučíne, ktorá začne o 10: 30. Celebrantom a slávnostným kazateľom bude Mgr. Jozef Kozák, farár v Nižnom Hrušove.
● Pravidelná mesačná zbierka na naše kostoly vyniesla: Nižný Hrabovec – 502 eur, Poša – 250 eur. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.
● V sobotu na slávnosť sv. Petra a Pavla bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.
● Čítanie lekcií: Nižný Hrabovec – Ján Slivka a Milan Bakajsa
● Upratovanie kostola: Nižný Hrabovec – rod. Joneková, rod. Belejová, rod. Jakubová