Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie
Nižný Hrabovec

Farské oznamy

25. týždeň v Cezročnom období 2023

Pondelok25.9.

Féria
Nižný Hrabovec
8:00
+ Ján, + Mária Burašovci
Utorok26.9.

Féria
 
Streda27.9.

Sv. Vincenta de Paul, kňaza, Spomienka
 
Štvrtok28.9.

Féria
 
Piatok29.9.

Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, Sviatok
Nižný Hrabovec
18:00
+ Michal, + Mária Nadzamovci
Sobota30.9.

Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, Spomienka Výročie posviacky chrámu
Nižný Hrabovec
8:00
+ František Kačmár
Kučín
9:00
Za Boží ľud
Nedeľa1.10.

26. nedeľa v Cezročnom období
Poša
8:00
+ Anna Kolesárová
Nižný Hrabovec
9:15
Za Boží ľud
Kučín
10:30
Za Z a BP Michala a jeho rodiny
● Od pondelka do piatka som na duchovných cvičeniach. V prípade zaopatrenia chorého alebo pohrebu ma bude zastupovať dp. Jozef Kozák, farár v Nižnom Hrušove. (t. kontakt: 0940 985 336)
● Zbierka na rádio Lumen vyniesla 321,30 eur. Jednotlivé obce prispeli takto: Nižný Hrabovec 184,30, Poša 42 eur, Kučín 95 eur. Mladomanželia Palikovci z Poše darovali na kostol 50 eur. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.
● Dnes je pravidelná mesačná zbierka na náš kostol. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.
● Čítanie lekcií: Nižný Hrabovec – Anna Veliká a Radovan Slivka
● Upratovanie kostola: Nižný Hrabovec – rod. Burašová, rod. Pčolinská, rod. Kužmová