Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie
Nižný Hrabovec

Farské oznamy

Sväté omše 6. týždňa v cezročnom období 2019

Pondelok18.2.
   
Utorok19.2.
   
Streda20.2.
   
Štvrtok21.2.
   
Piatok22.2.
   
Sobota23.2.

Svätého Polykarpa, biskupa a mučeníka, spomienka
Nižný Hrabovec8:00+ Štefan
Kučín17:00+ Štefan Girgoško pri nedožitých 60. rokov života
Nedeľa24.2.

7. nedeľa v cezročnom období
Nižný Hrabovec8:00Za ZBP Anna 60. rok života
Kučín8:00Gréckokatolícka liturgia
Poša9:30+ Ľubomír a Jozef
Dnes je zbierka na náš kostol. Úprimné vďaka a Pán Boh zaplať za milodar;
 
V nasledujúci týždeň od pondelka 18.2. do piatka 23.2. 2019 našu farnosť zastupuje
Farnosť Narodenia Panny Márie Vranov nad Topľou – Sever, rehoľa pavlínov

Ak je potrebná duchovná služba, kontaktujte:
Rímskokatolícka farnosť Narodenia Panny Márie, Vranov nad Topľou, Mariánske námestie 1496/127
09301 Vranov nad Topľou, tel/fax: +421 57 44 218 07

Úradné hodiny
Pondelok ................09:00 - 11:00............. 16:00 - 17:00
Streda......................09:00 - 11:00..............16:00 - 17:00
Piatok......................09:00 - 11:00............. 16:00 - 17:00

V týždni pred prvým piatkom mesiaca sú úradné hodiny iba predpoludním!
V prípade pohrebu vo farnosti Nižný Hrabovec, budú len pohrebné obrady bez Svätej omše,
kántora a kostolníčku vybavujú pozostalí sami;
 
Liturgia slova na 7. nedeľa v cezročnom období:
 
Upratovanie kostola: