Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie
Nižný Hrabovec

Farské oznamy

Sväté omše 5. veľkonočný týždeň 2019

Pondelok20.5.
   
Utorok21.5.
   
Streda22.5.
   
Štvrtok23.5.
   
Piatok24.5.
   
Sobota25.5.
Nižný Hrabovec8:00+ Anna a Ján Florkovi
Kučín18:00+ Darina Brenkáčová
Nedeľa26.5.

6. Veľkonočná nedeľa
Nižný Hrabovec8:00Za Boží ľud
Kučín8:00Gréckokatolícka liturgia
Poša9:30+ Anna Kolesárová
Minulú nedeľu bola zbierku na Kňazský seminár, nazbieralo sa: .................. ;
 
Dnes je zbierka na náš kostol, tretia nedeľa v mesiaci. Úprimné Pán Boh zaplať a požehnaj za milodar;
 
V nasledujúci týždeň od pondelka 20.5. do piatka 24.5. 2019 našu farnosť zastupuje:
Farnosť Narodenia Panny Márie Vranov nad Topľou – Sever, rehoľa pavlínov

Ak je potrebná duchovná služba, kontaktujte:
Rímskokatolícka farnosť Narodenia Panny Márie, Vranov nad Topľou, Mariánske námestie 1496/127
09301 Vranov nad Topľou, tel/fax: +421 57 44 218 07

Úradné hodiny
Pondelok ................09:00 - 11:00............. 16:00 - 17:00
Streda......................09:00 - 11:00..............16:00 - 17:00
Piatok......................09:00 - 11:00............. 16:00 - 17:00

V týždni pred prvým piatkom mesiaca sú úradné hodiny iba predpoludním!
V prípade pohrebu vo farnosti Nižný Hrabovec, budú len pohrebné obrady bez Svätej omše,
kántorku a kostolníčku vybavujú pozostalí sami;
 
Liturgia slova - 6. Veľkonočná nedeľa:
 
Upratovanie kostola: