Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie
Nižný Hrabovec

Farské oznamy

Sväté omše po Kvetnej nedeli 2019

Pondelok15.4.
   
Utorok16.4.
Poša17:00+ Irena a Helena
Nižný Hrabovec18:00+ Vincent
Streda17.4.
Nižný Hrabovec8:00+ Ján, Ján a Barbora
Štvrtok18.4.

Zelený štvrtok Pánovej večere
Nižný Hrabovec18:00+ Anna Miková
Piatok19.4.

Veľký Piatok, Slávenie utrpenia a smrti Pána
Poša9:00Krížová cesta po obciach, ak nebude pršať, inak v kostole v N. Hrabovci
Nižný Hrabovec15:00Obrady Veľkého Piatku
Nižný Hrabovec16:00Vyložená sviatosť
Nižný Hrabovec20:00Odložená sviatosť
Sobota20.4.

Biela sobota, Veľkonočná vigília
Nižný Hrabovec8:00Vyložená sviatosť do vigílijnej omše
Kučín14:00Požehnanie veľkonočných jedál
Poša14:30Požehnanie veľkonočných jedál
Nižný Hrabovec15:00Požehnanie veľkonočných jedál
Nižný Hrabovec19:30Za ZBP pre kňazov
Nedeľa21.4.

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania
Kučín8:00Za ZBP pre rodinu Čalfovú
Poša9:30Za ZBP pre Juraja, 40. rok života
Nižný Hrabovec11:00Za Boží ľud
Dnes je zbierka na náš kostol. Úprimné vďaka a Pán Boh zaplať za milodar;
 
Sviatosť zmierenia v súrnom prípade, v utorok pred sv. omšou v Poši a v N. Hrabovci a po Sv. omši;
 
Na Veľký piatok, je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, možno len raz dosýta sa najesť;
 
N. Hrabovec: Prosím všimnime si papier, ktorý je vzadu pri laviciach, tiež vonku na výveske, kde je rozpis na adoráciu podľa čísla domu na Veľký piatok a Bielu sobotu. Vďaka;
 
Od Veľkého piatku začíname novénu k sviatku Božieho milosrdenstva;
 
Liturgia slova na - Zelený štvrtok Pánovej večere:
 
Liturgia slova na Veľký Piatok:
 
Liturgia slova na - Biela sobota: