Program bohoslužieb - 6. veľkonočný týždeň 2022

Pondelok23.5.
   
Utorok24.5.
Kučín17:00+ Mária Štovková
Nižný Hrabovec18:00Za ZBP Martin, 50 rokov života
Streda25.5.
Poša8:00+ z rodiny Torkošovích
Štvrtok26.5.

PRIKÁZANÝ SVIATOK, Nanebovstúpenie Pána, slávnosť
Kučín16:00+ z rod. Vargovičovej
Poša17:00Za ZBP rod. Čužiová
Nižný Hrabovec18:00Za ZBP Martin Pčolinský
Piatok27.5.
Nižný Hrabovec18:00+ Vladimír Pčolinský
Sobota28.5.
Nižný Hrabovec8:00+ Juraj a Anna Görögovi
Nedeľa29.5.

7. veľkonočná nedeľa
Poša8:00+ z rod. Sukeľovej
Kučín9:15+ Anna, Ján, Peter, Mária
Nižný Hrabovec10:30Za Boží ľud
KONTAKT
Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie Nižný Hrabovec, 094 21 Nižný Hrabovec 469
Mobil: +421 907 107 225, E-mail: zvonnh@gmail.com, www.farnosthrabovec.sk
-------------------------------------------------------
• LORETÁNSKE LITÁNIE: Pred Sv. omšou. Ak Sv. omša nie je tak – o 18.30 hod.
------------------------------------------------
• OHLÁŠKY - NIŽNÝ HRABOVEC: Sviatosť manželstva chcú prijať Branislav Katrinič, syn rodičov Jozefa a Anny Sasarakovej, bývajúci - Fričkovce a Martina Telišková dcéra rodičov Slavomíra a Jany Lazúrovej bývajúcej – Nižný Hrabovec. Ohlasujú sa 15.5. a 22.5. 2022.
----------------------------------------------------
• DNES JE ZBIERKA NA NÁŠ KOSTOL: Vďaka za milodar.
------------------------------------------------------
• ZBIERKA NA KATOLÍCKE MASMÉDIA JE NA BUDÚCU NEDEĽU: Vopred vďaka za milodar.
-----------------------------------------------------
• PROSEBNÉ DNI SÚ PONDELOK, UTOROK A STREDU. Obsahom prosebných dní sú prosby za úrodu.
-----------------------------------------------------
• NOVÉNA K DUCHU SVÄTÉMU: Začína v piatok 27.5. pred Sv. omšou. Ak Sv. omša nie je tak – o 18.30 hod.
-----------------------------------------------------
• ČÍTANIE LEKCIÍ NA NANEBOVSTÚPENIE PÁNA: Nižný Hrabovec – Mária Nadzamová, Burášová Anna
-----------------------------------------------------
• ČÍTANIE LEKCÍÍ NA BUDÚCU NEDEĽU: Nižný Hrabovec – Pavel a Agáta Kurecoví
-----------------------------------------------------
• UPRATOVANIE: Nižný Hrabovec – rod.: Štefanková, Kosturová, Vavreková