Sväté omše 29. týždňa v cezročnom období 2021

Pondelok18.10.
   
Utorok19.10.
Nižný Hrabovec18:00+ Juraj a Veronika Florkovi
Streda20.10.
Poša17:00+ Mária a Andrej Ondovčíkoví
Kučín18:00+ Helena Tkáčová, pohrebná
Štvrtok21.10.
Nižný Hrabovec8:00Za ZBP Timea, dieťa
Piatok22.10.
Kučín17:00+ Vladimír
Nižný Hrabovec18:00+ Ján Gažo, výročná
Sobota23.10.
Nižný Hrabovec18:00+ Ján a Helena Borovi
Nedeľa24.10.

30. nedeľa v cezročnom období, Misijná nedeľa
Kučín8:00+ Michal
Nižný Hrabovec9:15Za Boží ľud
Poša10:30Za ZBP pre rodinu Antušovú
KONTAKT
Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie Nižný Hrabovec, 094 21 Nižný Hrabovec 469
Tel.: 057/4493015, Mobil: 0907/107225, E-mail: zvonnh@gmail.com, www.farnosthrabovec.sk
-----------------------------------------------------
• DNES JE ZBIERKA NÁŠ KOSTOL - Tretia nedeľa v mesiaci. Vďaka za milodar.
• NA BUDÚCU NEDEĽU ZBIERKA NA MISIE - Vopred vďaka za milodar.

• OKTÓBER – MESIAC MODLITBY POSVÄTÉHO RUŽENCA

• PANDEMICKÉ OPATRENIA: Náš okres patrí do červenej farby Covid automatu. Ide o počet veriacich, ktorých môže byť maximálne 25% kapacity kostola na sv. omši. Zachovať rozostupy, dezinfekcia rúk, v interiéry kostola, povinnosť mať respirátor FFP2 ...
• POVINNÝ ZOZNAM ÚČASTNÍKOV V KOSTOLE – Pri vstupe do kostola na svätú omšu, ruženec, spovedanie vhodíme do krabice na papieri svoje meno a priezvisko s telefónnym číslom. Po dvoch týždňoch archivácie sa to skartuje.

• DEKRÉT O OSLOBODENÍ OD ÚČASTI NA SVÄTEJ OMŠI – Od 18.septembra 2021 až do odvolania udeľuje Mons. Bernard Bober arcibiskup – metropolita od povinnosti zúčastniť sa sv. omše v nedeľu a prikázaný sviatok pre veriacich vo farnosti Košickej arcidiecézy pokiaľ sa nachádzajú podľa COVID automatu v 1. až 3. stupni ohrozenia a účasť na eucharistickom slávení nie je možná pre limitovaný počet veriacich na bohoslužbe. Je potrebné sv. omšu úprimne prežiť cez masmédia.

• MILODAR – NIŽNÝ HRABOVEC: Bohuznáma rodina darovala na kostol 50,- euro . Vďaka za milodar.

• ČÍTANIE LEKCIÍ V NEDEĽU - Nižný Hrabovec: Ľubomír Šinal, Marcela Pčolinská

• UPRATOVANIE KOSTOLA - Nižný Hrabovec: rod. Poprocká, Mezejová, Kužmová