Program bohoslužieb – 4. pôstna nedeľa 2023

Pondelok20.3.

Svätého Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť preložená z nedele
Kučín16:00Za ZBP Jozef, kňaz
Poša17:00+ z rodiny Mezejovej
Nižný Hrabovec18:00+ Jozef Hamaš
Utorok21.3.
   
Streda22.3.
Poša17:00+ Anna Smolejová
Nižný Hrabovec18:00+ Ján Slivka
Nižný Hrabovec18:30Stretnutie rodičov s prvoprijímajúcimi deťmi
Štvrtok23.3.
Nižný Hrabovec8:00Za ZBP Anna s rodinou
Piatok24.3.

Vigília slávnosti
Kučín16:30Krížová cesta - kňaz
Kučín17:00Za ZBP Peter a Helena s rodinami
Nižný Hrabovec17:30Krížová cesta – prvoprijímajuce deti
Poša17:30Krížová cesta
Poša18:00+ Mikuláš Antuš
Sobota25.3.

Zvestovanie Pána, slávnosť
Nižný Hrabovec8:00Za ZBP Anna Poláková, 75. rok života
Nedeľa26.3.

5. pôstna nedeľa
Poša8:00Za ZBP Tadeáš, 70. rok života
Nižný Hrabovec9:15Za Boží ľud
Kučín10:30+ Anna, Ján, Michal, Mária
Nižný Hrabovec14:00Krížová cesta - ženy
Poša14:00Krížová cesta
Kučín14:00Krížová cesta
KONTAKT
Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie Nižný Hrabovec, 094 21 Nižný Hrabovec 469
Mobil: 0907/107225, E-mail: zvonnh@gmail.com, Farské oznamy: www.farnosthrabovec.sk
---------------------------------------------------
• ZMENA ČASU: na budúci týždeň sa v noci z 25. na 26. marca mení čas. O 02. hodine stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 03. hodinu letného času.
---------------------------------------------------
• DNES 19.3. JE ZBIERKA NA NÁŠ KOSTOL: Vďaka za milodar.
---------------------------------------------------
• ZBIERKA NA POMOC PRENASLEDOVANÝM KRESŤANOM A UTEČENCOM: je na budúcu nedeľu 26.3.. Vďaka za milodar.
--------------------------------------------------
• BOHUZNÁMA OSOBA DAROVALA NA KOSTOL V NIŽNOM HRABOVCI 100€. VĎAKA ZA MILODAR.
------------------------------------------------------
• ČÍTANIE LEKCIÍ: Nedeľa 19.3. Nižný Hrabovec – Ľubomír Šinal a Marcela Pčolinská
–--------------------------------------------------
• UPRATOVANIE KOSTOLA: Nižný Hrabovec – rod. Gažiová, Koprivňáková, Kačmárová