Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie
Nižný Hrabovec

Farské oznamy

Sväté omše 33. týždňa v cezročnom období 2019

Pondelok18.11.
   
Utorok19.11.
Poša17:00+ Mária Lukáčová
Nižný Hrabovec18:00+ Jozef Leško
Streda20.11.
Nižný Hrabovec8:00+ Ján a Mária Margitovi
Štvrtok21.11.

Obetovanie Panny Márie, spomienka
Kučín17:00+ Anna Novosiadla
Nižný Hrabovec18:00+ Emil
Piatok22.11.

Svätej Cecílie, panny a mučenice, spomienka
Nižný Hrabovec18:00+ Anna a Michal Nadzamovi
Sobota23.11.

Vigília slávnosti
Poša17:00+ Emil a Matúš Nadzamovi
Kučín18:00+ Michal, Mária, Štefan
Nedeľa24.11.

34. nedeľa v cezročnom období Krista Kráľa
Nižný Hrabovec8:00Za Boží ľud
Kučín8:00Gréckokatolícka liturgia
Stretnutie mladých na prípravu sviatosti birmovania je v piatok 22.11. v Nižnom Hrabovci večer po sv. omši;
 
Dnes je dobročinná zbierka Svätej Alžbety.
Minulú nedeľu bola zbierka na náš kostol. Nazbieralo sa: .............
Úprimné pán Boh zaplať za milodar;
 
Liturgia slova - 34. nedeľa v cezročnom období - Krista Kráľa :
 
Upratovanie kostola: