Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie
Nižný Hrabovec

Farské oznamy

Sväté omše 1. týždňa v cezročnom období 2020

Pondelok13.1.
   
Utorok14.1.
   
Streda15.1.
   
Štvrtok16.1.
   
Piatok17.1.
   
Sobota18.1.
Nižný Hrabovec8:00+ Mária Zubkova
Nedeľa19.1.

2. nedeľa v cezročnom období
Nižný Hrabovec8:00Za Boží ľud
Kučín9:30+ Michal a Mária
Poša11:00Za ZBP pre Teréziu (50)
V nasledujúci týždeň od pondelka 13.1. do piatka 17.1. 2020 našu farnosť zastupuje Farnosť Narodenia Panny Márie Vranov nad Topľou – Sever, rehoľa pavlínov
Ak je potrebná duchovná služba, kontaktujte:
Rímskokatolícka farnosť Narodenia Panny Márie, Vranov nad Topľou, Mariánske námestie 1496/127
09301 Vranov nad Topľou, tel/fax: +421 57 44 218 07
Úradné hodiny
Pondelok ................09:00 - 11:00............. 16:00 - 17:00
Streda......................09:00 - 11:00..............16:00 - 17:00
Piatok......................09:00 - 11:00............. 16:00 - 17:00
V týždni pred prvým piatkom mesiaca sú úradné hodiny iba predpoludním! V prípade pohrebu vo farnosti Nižný Hrabovec, budú len pohrebné obrady bez Svätej omše, kántora a kostolníčku vybavujú pozostalí sami;
 
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov je od 18. do 25. januára;
 
Dnes je zbierka na náš kostol. Na budúcu nedeľu je zbierka: „Pastorácia mládeže ACM/UPC“. Úprimné vďaka a Pán Boh zaplať za milodar;
 
Liturgia slova na 2. nedeľa v cezročnom období:
 
Upratovanie kostola: