Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie
Nižný Hrabovec

Farské oznamy

Sväté omše 25. týždňa v cezročnom období 2020

Pondelok21.9.

Svätého Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok
Nižný Hrabovec16:00Poklona pred Eucharistiou do Sv. omše
Poša17:00Za ZBP pre Márie a Anny z dediny
Nižný Hrabovec18:00+ Jozef, Helena, Pavol, Júlia Teliškovi
Utorok22.9.
Kučín17:00+ Michal, Irena, Pavol
Nižný Hrabovec18:00Poďakovanie za dobrodincov pri požiari domu
Streda23.9.

Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza, spomienka
Poša18:00+ Ján Čurlej
Štvrtok24.9.
Poša8:00+ Anna Smolejová
Piatok25.9.
Nižný Hrabovec18:00+ Jozef Hamaš
Sobota26.9.

Vigília nedele
Nižný Hrabovec10:00Nácvik birmovancov
Nižný Hrabovec11:00Sviatosť zmierenia pre birmovancov a ich blízkych
Kučín17:00Za ZBP Helena 90. rok života
Poša18:00Za ZBP Anna 80. rok života
Nedeľa27.9.
Kučín8:00Gréckokatolícka liturgia
Nižný Hrabovec8:30SVIATOSŤ BIRMOVANIA, Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup, Za Boží ľud
Nižný Hrabovec10:30Za ZBP Anna Lešková
1. POĎAKOVANIE
Minulí týždeň boli Jesenné kántrové dni, v stredu piatok a sobotu. Vďaka za pomoc a peknú výzdobu.
2. ZBIERKA – DNES JE ZBIERKA NA NÁŠ KOSTOL
Minulú nedeľu 20.9. bola zbierka na Boží hrobl. Nazbieralo sa ..................... . Úprimné vďaka za milodar.
3. PRIHLÁŠKA NA PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE
Rodičia, ktorí v školskom roku 2020/2021 chcú prihlásiť dieťa na 1. sv. prijímanie, nech si vyzdvihnú prihlášku od kňaza v sakristii kostola po Sv. omšiach a vyplnenú ju odovzdali do 30. septembra kňazovi vo farnosti. Dieťa už má vedieť základné modlitby: Verím v Boha, Otče náš, Zdravas Mária a Sláva Otcu.
4. SVIATOSŤ BIRMOVANIA
Birmovanci stretneme sa na nácviku a na spovedi v sobotu 26.9. doobeda o 10:00 hod. v Nižnom Hrabovci.
5. POŠA - OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať Ladislav Groško z Nižného Hrušova a Daniela Holomančinová z Poše. Ohlasujú sa 13.9., 20.9., 27.9. 2020.
6. OPATRENIA POČAS PANDÉMIE
Dezinfekcia rúk pred vstupom do kostola, mať na tvári rúško v kostole, ŠACHOVNICOVÉ SEDENIE a iné...
7. LITURGIA SLOVA - 26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8. UPRATOVANIE KOSTOLA