Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie
Nižný Hrabovec

Farské oznamy

Sväté omše po 2. adventnej nedeli 2019

Pondelok9.12.

Nepoškvrnené počatie Panny Márie, slávnosť
Kučín16:00+ Štefan a Andrej
Poša17:00+ Mikuláš Antuš
Nižný Hrabovec18:00+ Mária Valentová
Utorok10.12.
   
Streda11.12.
Poša17:00+ Michal, Michal, Anna Roškoví
Kučín18:00+ Helena, Bartolomej, Ladislav
Štvrtok12.12.
Nižný Hrabovec8:00+ z rod. Vaškovej
Piatok13.12.

Svätej Lucie, panny a mučenice, spomienka
Nižný Hrabovec18:00+ Anna Dobranská
Sobota14.12.

Svätého Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
Nižný Hrabovec8:00+ Anna Novosiadla
Nedeľa15.12.

3. adventná nedeľa, gaudete
Poša8:00+ Bartolomej Nadzam
Nižný Hrabovec9:30Za Boží ľud
Kučín11:00Za ZBP pri príležitosti životných jubileí Helena, Olga, Anna
Vianočné oplátky z Obišoviec je možné vyzdvihnúť u pani kostolníčky, odporúčaný milodar po 1,- euro balíček;
 
Minulú nedeľu bola „ Jesenná zbierka na Charitu“. Nazbieralo sa..................
Úprimné pán Boh zaplať a požehnaj za milodar;
 
Zimné kántrové dni sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsah zimných kántrových dní je: Príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete;
 
Stretnutie mladých na prípravu sviatosti birmovania je v piatok 13.12. v Nižnom Hrabovci večer po sv. omši;
 
Prosím o nahlásenie chorých na spovedanie pred Vianocami u p. kostolníčky;
 
Liturgia slova - 3. adventná nedeľa:
 
Upratovanie kostola: