Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie
Nižný Hrabovec

Farské oznamy

Sväté omše po 3. pôstnej nedeli 2019

Pondelok25.3.

Zvestovanie Pána, slávnosť
Kučín16:00Za ZBP pre Martu
Poša17:00+ z rodiny Mattovej
Nižný Hrabovec18:00+ Juraj a Melánia
Utorok26.3.
   
Streda27.3.
Kučín17:00Za ZBP pre bohuznámu
Poša18:00+ Ján Nadzam
Štvrtok28.3.
Nižný Hrabovec8:00+ Anna Miková
Piatok29.3.
Nižný Hrabovec17:30Krížová cesta
Nižný Hrabovec18:00+ Anna Dobranská
Sobota30.3.
   
Nedeľa31.3.

4. pôstna nedeľa, Nedeľa radosti
Poša8:00Za ZBP Anna Kolesárová
Kučín9:30+ Michal, Mária, Štefan
Nižný Hrabovec11:00Za Boží ľud
Zmena času: Na budúci týždeň sa v noci z 30.3. na 31. marca mení čas. O 02. hodine stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 03. hodinu letného času;
 
Minulú nedeľu bola zbierka na náš kostol. Nazbieralo sa ..............
Úprimné vďaka a Pán Boh zaplať za milodar;
 
Nižný Hrabovec - Pôstna duchovná obnova pre našu farnosť v 4. pôstnu nedeľu 31.3. o 14.00 v kostole Nanebovzatia Panny Márie;
 
Deviatnik k Svätým trom košickým mučeníkom sa modlíme v Nižnom Hrabovci od pondelka 25.3. V Poši a Kučíne sa modlíme od utorka 24.3. z príležitosti uctenia relikvií troch košických mučeníkov v každej našej obci;
 
Počas pôstneho obdobia sa modlíme Krížovú cestu:
Nižný Hrabovec – Piatok 30 min. pred Sv. omšou: deti a mládež
Nedeľa o 14.00 hod. – pozvaný hosť - kňaz
Poša a Kučín – Piatok o 17.00 hod.
Nedeľa o 14.00 hod.
 
Liturgia slova na 4. pôstnu nedeľu:
 
Upratovanie kostola: