Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie
Nižný Hrabovec

Farské oznamy

Sväté omše 9. týždňa v cezročnom období 2020

Pondelok1.6.

Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka
Nižný Hrabovec8:00+ Anna Novosiadla
Utorok2.6.
Nižný Hrabovec8:00+ Ján a Anna Dobransky
Streda3.6.

Svätých Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
Poša18:00+ z rodiny Nadzamaovej
Štvrtok4.6.

Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sviatok
Kučín19:00Za Bratstvo živého ruženca
Piatok5.6.

Svätého Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka
Nižný Hrabovec18:00Za ZBP pre členov z Ružencového bratstva
Poša19:00Za ctiteľov NSJ
Sobota6.6.

Vigília slávnosti
Nižný Hrabovec18:00+ Ján a Mária Piatničkovi
Nedeľa7.6.

Najsvätejšej Trojice, slávnosť
Kučín8:00+ Terézia a Ján
Nižný Hrabovec9:00Za Boží ľud
Poša10:00+ Ján Jonek mladší
1. ZBIERKA NA KATOLÍCKE MASMÉDIA
Minulú nedeľu bola zbierka na Katolícke masmédia. Nazbieralo sa ............................. .
Úprimné Pán Boh zaplať a požehnaj za milodar;

2. SVIATOSŤ ZMIERENIA
Sviatosť zmierenia je možné vyžiť počas týždňa pol hodinu pred svätou omšou, okrem nedele a prikázaných sviatkoch.

3. PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE
Stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich detí je v sobotu večer 6.6. 2020 po svätej omši v Nižnom Hrabovci.

4. UPRATOVANIE KOSTOLA:

5. VEREJNÉ BOHOSLUŽBY SA POČAS TRVANIA OPATRENÍ MUSIA SLÁVIŤ V OBMEDZENOM REŽIME!

6. ÚČASŤ NA BOHOSLUŽBÁCH NIE JE POVINNÁ
Stále platí dišpenz od účasti na nedeľnej svätej omši. Možno využiť sledovanie cez Rádio Lumen 8:30 a 18:00, TV LUX po-pi 7:00, 12:00 a 18:30; sobota 7:00 a 18:30; nedeľa 10:00 a 18:30. Nedeľa je deň Pána a súčasťou má byť aj bohoslužba.

7. V PRÍPADE ZÁUJMU BYŤ NA SV. OMŠI V KOSTOLE, JE POTREBNÉ ZACHOVAŤ TIETO PODMIENKY:
- Kostol je otvorený pol hodinu pred svätou omšou.
- Pri vstupe do kostola použiť dezinfekciu rúk, ktorá je pripravená pri vchode kostola.
- Počas svätej omše je potrebné mať na tvári rúško...
- Sedíme v každej druhej lavici..., dodržujeme vzdialenosť medzi osobami na cca 2 metre, na vyznačených miestach s výnimkou ak príde rodina, ktorá žije v jednej domácnosti pospolu. Kvôli predpísanej vzdialenosti stoličky a lavice nepresúvame.
- Na laviciach nemajú byť žiadne predmety, ako sú napr. modlitebné knižky, obrázky, ružence... okrem označenia miesta.
- Kapacita miest vo farskom kostole v Nižnom Hrabovci je 70 miest, mimo miestnosti pre matky s deťmi. Poša 50 miest a Kučín 33 miest. Starší, deti a náchylní na choroby radšej nech zostanú doma.
- Modlitba svätého ruženca pred svätou omšou nie je.
- Svätá omša je recitovaná, bez spevu.
- Ak by sa naplnila kapacita kostola, pri daných výnimočných podmienkach, veriaci môžu zostať pred kostolom pri dodržaní predpisov, rúško a dvojmetrový odstup...
- Pri znaku pokoja si nepodávame ruky, pozrieme na seba a pozdravíme sa úklonom hlavy...
- Sväté prijímanie, prijímame na ruku. Ide o výnimočné povolenie počas epidémie.
- Prijímanie na ruku prebieha tak, že prijímajúci nastaví ľavú ruku dlaňou hore, na ktorú dostane partikulu - svätú hostiu a pravou rukou si ju hneď sám podá do úst.
- Aj v rade na sväté prijímanie musíme dodržať predpísaný odstup cca dva metre. Sväté prijímanie sa bude dávať aj pred kostolom, veriacim vonku pri zachovaní určitých podmienok.
- Dodržujte pokyny p. kostolníčky a kurátorov.

8. MODLITBA POSVÄTNÉHO RUŽENCA KAŽDÝ VEČER O 20.00 HOD.
Pozývame všetkých našich veriacich, aby sa počas celého obdobia v týchto prísnych opatrení, zjednotili v modlitbe posvätného ruženca každý večer o 20.00 h, najlepšie s celou svojou rodinou vo svojich príbytkoch. Ruženec sa modlime v spoločnom úmysle za čo najrýchlejšie zastavenie šírenia nákazy, za vyliečenie chorých a za Božiu pomoc pre lekárov i zdravotnícky personál.

9. V PRÍPADE NEVYHNUTNOSTI A NEBEZPEČENSTVA SMRTI - KONTAKT
Úradné a iné záležitosti možno dohodnúť s kňazom vo farnosti telefonicky alebo mailom:
tel.: 057/4493015
mobil: 0907/107225
e-mail: zvonnh@gmail.com

10. WEB STRÁNKA - FARSKÉ OZNAMY
www.farnosthrabovec.sk