Program bohoslužieb – 1. adventná nedeľa 2022

Pondelok28.11.
   
Utorok29.11.
Kučín16:00Sviatosť zmierenia
Kučín16:30+ Mária a Juraj Štovkoví
Nižný Hrabovec17:30Sviatosť zmierenia
Nižný Hrabovec18:00+ Milan, Ondrej a Mária Minarčínoví
Streda30.11.

Sv. Ondreja, apoštola, sviatok
Poša15:30Spoveď chorých po domoch
Poša16:00Sviatosť zmierenia
Poša16:30+ Helena Smolejvá
Nižný Hrabovec17:30Sviatosť zmierenia
Nižný Hrabovec18:00+ Juraj a Helena Gogoví
Štvrtok1.12.
Kučín16:00Sviatosť zmierenia
Kučín16:30Za Bratstvo živého ruženca
Nižný Hrabovec17:30Sviatosť zmierenia
Nižný Hrabovec18:00+ Tomáš Fiľak
Piatok2.12.
Poša16:00Sviatosť zmierenia
Poša16:30Za ctiteľov NSJ
Nižný Hrabovec17:30Sviatosť zmierenia
Nižný Hrabovec18:00Za ZBP pre Ružencové bratstvo
Sobota3.12.

Sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka
Nižný Hrabovec7:00Fatimská pobožnosť
Nižný Hrabovec8:00+ Michal, Štefan, Alžbeta Kožejoví
Nedeľa4.12.

2. adventná nedeľa
Kučín8:00+ Jozef Baškovský
Poša9:15Za ZBP pre rod. Holomančinovú
Nižný Hrabovec10:30Za Boží ľud
KONTAKT
Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie Nižný Hrabovec, 094 21 Nižný Hrabovec 469
Mobil: 0907/107225, E-mail: zvonnh@gmail.com, www.farnosthrabovec.sk
----------------------------------------------------
• MINULÚ NEDEĽU 20.11. BOLA ZBIERKA NA NÁŠ KOSTOL: Nazbieralo sa ........... .NH 282.-, euro. Vďaka za milodar.
---------------------------------------------------
• DNES 27.11. JE ZBIERKA NA CHARITU: Vďaka za milodar.
---------------------------------------------------
• KOSTOLNÉ ZA CELÝ ROK - VYROVNANIE ZA SLUŽBU: Na záver roka, tak ako vždy, možno vyrovnať kostolné, odporúčaný milodar na rodinu je:
Nižný Hrabovec: Odovzdať je možné kurátorovi – ekonómovi p. Antonovi Šoltésovi ......20,- euro;
Poša: p. kostolníčke - Viera Kováčová 20,- euro;
Kučín: p. kostolníčke - Anna Vargovičová 20,- euro; Úprimné vďaka a pán Boh zaplať každej rodine za milodar.
---------------------------------------------------
• DEVIATNIK K NEPOŠKVRNENÉMU POČATIU PANNY MÁRIE: V Nižnom Hrabovci sa modlíme od stredy 30.11. pred sv. omšou a ak sv. omša nie je, tak o 16:30 h..
---------------------------------------------------
• VIANOČNÉ OBLÁTKY: Jeden balíček desať kusov – 3,- eura.
---------------------------------------------------
• KNIHA Z NÁZVOM „PRVÁ A POSLEDNÁ“: Od autora Jozefa Kozáka, farára z Nižného Hrušova: Jeden kus – 8,- euro.
--------------------------------------------------
• POĎAKOVANIE ZA DAR KŇAZSKÉHO RÚCHA, ŠTÓLY A KADIDELNICE PRE KOSTOL V NIŽNOM HRABOVCI: Patrí podpredsedovi Národnej rady Petrovi Pčolinskému. Vďaka.
--------------------------------------------------
• ČÍTANIE LEKCIÍ: Nedeľa – 4.12. Nižný Hrabovec – Radoslav Slivka a Anna Veliká
–--------------------------------------------------
• UPRATOVANIE KOSTOLA: Nižný Hrabovec – rod. Palovská, Tefelnerová, Minarčinová