Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie
Nižný Hrabovec

Farské oznamy

Sväté omše 34. týždňa v cezročnom období 2020

Pondelok23.11.
   
Utorok24.11.

Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
Poša16:00+ Anna Bučková
Nižný Hrabovec17:00+ Mária Dzurková
Streda25.11.
Kučín16:00+ členov z Ružencového bratstva
Nižný Hrabovec17:00+ Juraj Semko
Štvrtok26.11.
Poša8:00+ Ladislav
Piatok27.11.
Nižný Hrabovec17:00+ Agnesa, Andrej, Ján Jakubovi
Sobota28.11.

Vigília nedele
Poša16:00+ Mária Belejová
Nižný Hrabovec17:00+ Juraj a Mária Bakajsovi
Nedeľa29.11.

1. adventná nedeľa
Nižný Hrabovec8:00Za Boží ľud
Kučín9:00Za ZBP pre rodinu Veterných
Poša10:00+ Ján Adamčík
1. Modlíme sa „Deviatnik k Sv. Ondrejovi“ pred svätou omšou alebo doma
2. Jesenná zbierka na charitu - individuálne vkladom na účet IBAN: SK86 5600 0000 0093 3043 3002 Variabilný symbol: 667

!!! POZOR ZMENA !!!
3. NA ZÁKLADE VÝPISU Z UZNESENIA ČÍSLO. 3 /2020 Z MIMORIADNEHO ZASADNUTIA BEZPEČNOSTNEJ RADY OKRESU VRANOV NAD TOPĽOU ZO DŇA 18.11.2020 NADOBÚDA PLATNOSŤ OBMEDZENIE POČTU VERIACICH PRI BOHOSLUŽBÁCH TAKTO: ZACHOVAŤ 15 M² NA JEDNU OSOBU. PLATNOSŤ UZNESENIA JE DO 30.11. 2020. PO UVEDENOM TERMÍNE BUDE UZNESENIE PREHODNOTENÉ.
4. MAXIMÁLNY POČET OSÔB NA BOHOSLUŽBE V KOSTOLE PO PRESNEJŠOM PREPOČÍTANÍ JE:
NIŽNÝ HRABOVEC – 33 OSÔB je potrebné nahlásiť počet p. kostolníčke 0948/152095
POŠA – 14 OSÔB je potrebné nahlásiť počet p. kostolníčke 0908/370393
KUČÍN - 10 OSÔB je potrebné nahlásiť počet p. kostolníčke 0910/132358

5. VEREJNÉ BOHOSLUŽBY SA DO ODVOLANIA MUSIA SLÁVIŤ V OBMEDZENOM REŽIME
• kostol je otvorený 15 minút pred svätou omšou, ak mám obetujem milodar do pokladničky a vydezinfikujem si ruky
• nepoužívame sväteničky na svätenú vodu, tie ostávajú prázdne, počas celej svätej omše mám na tvári rúško
• miesto v kostole je označené, 1 osoba na 15 metrov štvorcových, poslúchnuť usporiadavateľov
• pri znaku pokoja si nepodávame ruky, sväté prijímanie sa prijíma na ruku
6. DIŠPENZ - verejné bohoslužby nie sú povinné, veriaci sú dišpenzovaní od účasti na nedeľnej sv. omši, ak sa v nedeľu nezúčastníme na svätej omši, zostáva povinnosť svätiť nedeľu ako Pánov deň – modlitba a prežívanie sv. omše online v televízii alebo v rozhlase
7. SVIATOSŤ ZMIERENIA - 15 minút pred svätou omšou, okrem nedele a prikázaných sviatkoch
8. PRIAME PRENOSY SVÄTÝCH OMŠÍ
TV LUX: pondelok – sobota 7:00 a 18:30 hod.,nedeľa10:00 a 18:30 hod.,RÁDIO LUMEN: pondelok – nedeľa 8:30 a 18:00 hod.
9. FARSKÉ OZNAMY: www.farnosthrabovec.sk

10. KONTAKT - Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie Nižný Hrabovec, 094 21 Nižný Hrabovec 469
Tel.: 057/4493015 Mobil: 0907/107225 E-mail: zvonnh@gmail.com IČO: 37945408 DIČ: 202 1945574