Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie
Nižný Hrabovec

Farské oznamy

Sväté omše 19. týždňa v cezročnom období 2020

Pondelok10.8.
   
Utorok11.8.

Svätej Kláry, panny, spomienka
Nižný Hrabovec18:00+ z rodiny Kožejovej
Nižný Hrabovec18:30Nácvik prvoprijímajúcich detí
Streda12.8.
Poša8:00+ Anna Bučková
Štvrtok13.8.
Nižný Hrabovec8:00+ Mária a Pavol Janočkovi
Piatok14.8.

Vigília slávnosti
Poša18:00+ Anna a Ján
Kučín19:00Za ZBP pre Martu s rodinou
Sobota15.8.

PRIKÁZANÝ SVIATOK, Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť
Nižný Hrabovec10:30ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ, Za Boží ľud, Hosť vdp. Michal Harakaľ, farár Obišovce, JK - Za ZBP Mária, 50 rok života
Nižný Hrabovec17:00Sviatosť zmierenía prvoprijímajúcich detí a ich rodičova + nácvik
Nedeľa16.8.

20. nedeľa v cezročnom období
Poša8:00Za ZBP Michal a Helena, 40 rokov spoločného života
Kučín9:00+ Marta
Nižný Hrabovec10:30PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE, Za Boží ľud – prvoprijímajúce deti
1. DEVIATNIK - NIŽNÝ HRABOVEC
Deviatnik pred slávnosťou Nanebovzatia P. Márie sa modlíme pred Sv. omšou, ak Sv. omša nie je tak o 18:00 hod..
2. SVIATOSŤ ZMIERENIA
Sviatosť zmierenia je k dispozícii pol hodiny pred Svätou okrem nedele a prikázaných sviatkov.
3. ZBIERKA NA NÁŠ KOSTOL
Dnes v nedeľu (9.8.) je zbierka na náš kostol.
4. ZBIERKA NA KŇAZSKÝ SEMINÁR
Na budúcu nedeľu (16.8.) je zbierka na Kňazský seminár. Úprimné vďaka a Pán Boh zaplať za milodar.
5. OPATRENIA POČAS PANDÉMIE
Dezinfekcia rúk pred vstupom do kostola, mať na tvári rúško v kostole a iné...
6. POŽEHNANIE BYLÍN A KVETOV
Požehnanie bylín a kvetov je v piatok a v sobotu na slávnosť Nanebovzatia P. Márie pri sv. omši, nezabudnime si ich doniesť.
7. DOSTUPNÉ FARSKÉ OZNAMY
www.farnosthrabovec.sk

8. LITURGIA SLOVA NA SLÁVNOSŤ NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE

9. LITURGIA SLOVA - 20. NEDEĽA CEZROČNOM OBDOBÍ

10. UPRATOVANIE KOSTOLA