Sväté omše 2. veľkonočný týždeň 2021

Pondelok12.4.
   
Utorok13.4.
Nižný Hrabovec7:00+ Milada Gašparová
Streda14.4.
Nižný Hrabovec7:00+ Stanislav Kováč, Poša 195
Štvrtok15.4.
Nižný Hrabovec7:00Za ctiteľov NSJ, Poša
Piatok16.4.
Nižný Hrabovec7:00+ Martin Hutman
Sobota17.4.
Nižný Hrabovec7:30Za Bratstvo živého ruženca, Kučín
Nedeľa18.4.
Nižný Hrabovec9:00Za ZBP a poďakovanie Eduard Ľoch, 70 r.ž.
Nižný Hrabovec9:30Za ZBP František Kridla, 60 r.ž., Kučín
KONTAKT
Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie Nižný Hrabovec, 094 21 Nižný Hrabovec 469
Tel.: 057/4493015 Mobil: 0907/107225 E-mail: zvonnh@gmail.com www.farnosthrabovec.sk
-----------------------------------------------------------------
OZNAMY OD 1. JANUÁRA 2021 DO ODVOLANIA
-----------------------------------------------------------------
• ÚČASŤ NA VEREJNÝCH BOHOSLUŽBÁCH JE OD 1. JANUÁRA 2021 DO ODVOLANIA ZAKÁZANÁ !!!
• ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ AJ S FILIÁLNYCH OBCÍ BUDÚ SLÚŽENÉ SÚKROMNE KAŽDÝ DEŇ V KOSTOLE V NIŽNOM HRABOVCI V DANOM ČASE, AKO JE VO FARSKÝCH OZNAMOCH. PRÍPADNE ZMENU NAHLÁSTE TELEFONICKY NA FARSKOM ÚRADE
• AK BY BOLA POTREBNÁ AKÁKOĽVEK DUCHOVNÁ SLUŽBA, JE POTREBNÉ OHLÁSIŤ SA CEZ TELEFÓN, SMS ALEBO E-MAIL
• NA KRST A SOBÁŠ V KOSTOLE MÔŽE BYŤ S KŇAZOM ŠESŤ OSÔB, POHREBNÉ OBRADY SA VYKONÁVAJÚ PRI ZACHOVANÍ PANDEMICKÝCH OPATRENÍ
• DIŠPENZ - VEREJNÉ BOHOSLUŽBY NIE SÚ POVINNÉ, VERIACI MÁ DIŠPENZ OD ÚČASTI NA NEDEĽNEJ SV. OMŠI
• PRENOSY SVÄTÝCH OMŠÍ:
TV LUX pondelok – sobota 7:00 a 18:30 hod.,nedeľa10:00 a 18:30 hod., RÁDIO LUMEN: pondelok – nedeľa 8:30 a 18:00 hod.
-------------------------------------------------------------------
• OTVORENÝ VESTIBUL KOSTOLA V NIŽNOM HRABOVCI JE V ČASE
Utorok až piatok 9:00 - 18:00 hod., Nedeľa 10:00 - 18:00 hod. Maximálne 3 osoby v priestore, pri zachovaní pandemických opatrení.

• MODLITBA POČAS VEĽKONOČNÉHO OBDOBIA - „Raduj sa nebies kráľovná....“.

• SVIATOSŤ ZMIERENIA
Možno požiadať len v nebezpečenstve smrti, keďže kňaz farnosti je po operácii na P.N. - marodke.

• MODLITBA K SV. JOZEFOVI
Buď pozdravený ochranca Vykupiteľa a ženích Panny Márie. Tebe Boh zveril svojho Syna; v teba Mária vložila svoju dôveru; s tebou sa Kristus stal mužom. Ó, blažený Jozef, ukáž, že si aj naším otcom a veď nás po ceste života. Vypros nám milosť, milosrdenstvo a odvahu a ochráň nás pred každým zlom. Amen.