Sväté omše 3. týždňa v cezročnom období 2021

Pondelok25.1.
   
Utorok26.1.

Svätých Timoteja a Títa, biskupov, spomienka
Nižný Hrabovec7:00Za ZBP Michal
Streda27.1.
Nižný Hrabovec7:00+ Ladislav, Poša 128
Štvrtok28.1.

Svätého Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
Nižný Hrabovec7:00+ Anna Jakubová, Kučín 73
Piatok29.1.
Nižný Hrabovec7:00Za ZBP Michal Kužma
Sobota30.1.
Nižný Hrabovec7:30+ Juraj, Mária, Juraj, Malých, Poša 175
Nedeľa31.1.

4. nedeľa v cezročnom období
Nižný Hrabovec8:00+ Emila a Matúš, Poša 4
Nižný Hrabovec8:30Za Boží ľud
KONTAKT
Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie Nižný Hrabovec, 094 21 Nižný Hrabovec 469
Tel.: 057/4493015 Mobil: 0907/107225 E-mail: zvonnh@gmail.com. www.farnosthrabovec.sk
-----------------------------------------------------------------
OZNAMY OD 1. JANUÁRA 2021 DO ODVOLANIA
-----------------------------------------------------------------
• ÚČASŤ NA VEREJNÝCH BOHOSLUŽBÁCH JE OD 1. JANUÁRA 2021 DO ODVOLANIA ZAKÁZANÁ !!!

• ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ AJ S FILIÁLNYCH OBCÍ BUDÚ SLÚŽENÉ SÚKROMNE KAŽDÝ DEŇ V KOSTOLE V NIŽNOM HRABOVCI V DANOM ČASE, AKO JE VO FARSKÝCH OZNAMOCH. PRÍPADNE ZMENU NAHLÁSTE TELEFONICKY NA FARSKOM ÚRADE

• AK BY BOLA POTREBNÁ AKÁKOĽVEK DUCHOVNÁ SLUŽBA, JE POTREBNÉ OHLÁSIŤ SA CEZ TELEFÓN, SMS ALEBO E-MAIL

• NA KRST A SOBÁŠ V KOSTOLE MÔŽE BYŤ S KŇAZOM ŠESŤ OSÔB, POHREBNÉ OBRADY SA VYKONÁVAJÚ PRI HROBE NA CINTORÍNE ZA ÚČASTI TAKTIEŽ ŠESŤ OSÔB S KŇAZOM, PRI ZACHOVANÍ PANDEMICKÝCH OPATRENÍ

• DIŠPENZ - VEREJNÉ BOHOSLUŽBY NIE SÚ POVINNÉ, VERIACI MÁ DIŠPENZ OD ÚČASTI NA NEDEĽNEJ SV. OMŠI
PRIAME PRENOSY SVÄTÝCH OMŠÍ: TV LUX pondelok – sobota 7:00 a 18:30 hod.,nedeľa10:00 a 18:30 hod.,
RÁDIO LUMEN: pondelok – nedeľa 8:30 a 18:00 hod.

• OHLÁŠKY PRED MANŽELSTVOM - Sviatosť manželstva chcú prijať Ing. Jozef Stahovec, PhD. z Hrabkova 156 a Ing. Denisa Delyová z Kučína 116, Ohlasujú sa 17.1., 24.1., 31.1. 2021. Kto by vedel o nejakej prekážke k platnosti manželstva, nech to ohlási na farskom úrade.

MODLITBA K SV. JOZEFOVI
Buď pozdravený ochranca Vykupiteľa a ženích Panny Márie. Tebe Boh zveril svojho Syna; v teba Mária vložila svoju dôveru; s tebou sa Kristus stal mužom. Ó, blažený Jozef, ukáž, že si aj naším otcom a veď nás po ceste života. Vypros nám milosť, milosrdenstvo a odvahu a ochráň nás pred každým zlom. Amen.