Sväté omše 17. týždňa v cezročnom období 2021

Pondelok26.7.

Svätých Joachima a Anny, rodičov Preblahoslavenej Panny Márie, spomienka
Nižný Hrabovec8:00Za ZBP pre Anny
Utorok27.7.

Svätých Gorazda a spoločníkov, spomienka
Nižný Hrabovec18:00+ Anna Novosiadla
Kučín18:45+ Tibor Kopťar
Streda28.7.
Poša8:00+ Ján Jonek, mladší a starší
Štvrtok29.7.

Svätej Marty, spomienka
Kučín8:00+ František
Piatok30.7.
Nižný Hrabovec18:00+ Rozália Hroma
Kučín18:45+ Mária, Michal, Peter
Sobota31.7.

Svätého Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka
Nižný Hrabovec8:00Za ZBP Jana a Anna
Nedeľa1.8.

18. nedeľa v cezročnom období
Kučín8:00+ Anna Novosiadla
Nižný Hrabovec9:00Za Boží ľud
Poša10:00Za ZBP pre Juraja
KONTAKT
Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie Nižný Hrabovec, 094 21 Nižný Hrabovec 469
Tel.: 057/4493015 Mobil: 0907/107225 E-mail: zvonnh@gmail.com www.farnosthrabovec.sk
-------------------------------------------------------------------------
• 3. OHLÁŠKA: Nižný Hrabovec - Sviatosť manželstva chcú prijať Peter Žolna z Nižného Hrušova a Valéria Mastiľaková z Nižného Hrabovca. Ohlasujú sa 11.7., 18.7, 25.7. 2021.
-----------------------------------------------------------------
• PANDEMICKÉ OPATRENIA
• Od 1. júla je pre nás povinnosťou zúčastniť sa v nedeľu a v prikázaný sviatok na celej svätej omši!
• Podmienky: dezinfekcia rúk, rúško – prekryté horné dýchacie cesty okrem kňaza a kántorky, rozostupy, ruky sa nepodávajú, sväté prijímanie prijímame na danú chvíľu s rúškom dole na ľavú ruku a pravou rukou si dáme do úst...
--------------------------------------------------------------------
• ZBIERKA NA KOSTOL – Dnes v nedeľu 25.7. je zbierka na náš kostol. Vďaka za milodar.
--------------------------------------------------------------------
• ČÍTANIE LEKCIÍ: Nižný Hrabovec – Nadzamová Mária, Burášová Anna
--------------------------------------------------------------------
• UPRATOVANIE KOSTOLA - Nižný Hrabovec : rod. Štefanková, Kosturová, Vavreková