Program bohoslužieb – 19. týždeň v Cezročnom období 2022

Pondelok8.8.
   
Utorok9.8.

Sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy, sviatok
Nižný Hrabovec18:00+ Alexander Piskor, pohrebná
Kučín19:00Za ZBP pre Martu
Streda10.8.

Svätého Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok
Nižný Hrabovec18:00+ Alfréd Hromý, pohrebná
Kučín19:00+ Ján, Anna, František, Mária
Štvrtok11.8.

Svätej Kláry, panny, spomienka
Poša8:00+ Mikuláš a Anna
Piatok12.8.
Nižný Hrabovec18:00+ Ján a Veronika
Poša19:00+ Mikuláš Vasiľ, výročná
Sobota13.8.
Nižný Hrabovec7:30Sviatosť zmierenia
Nižný Hrabovec8:00+ Ján Kizling
Nedeľa14.8.

20. nedeľa v Cezročnom období
Kučín8:00+ Jana a Anna Krajníková
Poša9:15+ Ladislav a Ján Roškoví
Nižný Hrabovec10:30ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ, Za Boží ľud, Hosť - kňaz Marek Ďžurbala
KONTAKT
Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie Nižný Hrabovec, 094 21 Nižný Hrabovec 469
Mobil: 0907/107225 E-mail: zvonnh@gmail.com www.farnosthrabovec.sk
---------------------------------------------------
• BRIGÁDA PRED ODPUSTOM V NIŽNOM HRABOVCI ŠTVRTOK o 9:00 hod.: Prosíme ženy o umývanie okien na kostole a fare a tiež mládež na upratovanie a trhanie buriny v okolí kostola. Vopred vďaka za pomoc.
---------------------------------------------------
• ČÍTANIE LEKCIÍ: Nižný Hrabovec: Matej Ľoch, Bibiána Pančíková
–--------------------------------------------------
• UPRATOVANIE KOSTOLA: NH – rod. : Florková, Červeňanská, Poláková